Mijil


1. slendro patet sanga Miring

Poma kaki padha dipun eling
Ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sarta wasis
Samubarang tanduk

2. Laras Pelog patet nem

Lan dimantep mring paggawe becik
lawan wekas ingong
aja kurang ing panarimane
yen wis tinitah marang Hyang Widhi
ing badan puniki
wus pepancenipun

3. Laras pelog Patet barang

lali-lali datan bisa lali
lawas saya katon
Upamakna wit witan kang gede
Tinukuhan datan bisa mati
mrajak saya semi
tresnaku ngrembuyung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s