Sekar Macapat Sinom


1. Sinom Kalulut, laras selndro patet sanga

Nulada laku utama

Tumraping wong Tanah Jawi

Wong agung ing ngeksi ganda

Panembahan Senopati

Kapati amarsudi

Sudaning hawa lan Nepsu

Pinesu tapa brata

tanapi ing si yang ratri

Amemangun karyenak tyas ing sasama

 

2. Sinom Grandel, Laras Pelog Patet nem

Bongan kang tan merlokena

mungguh uger ing ngaurip

uripe ing tri prakara

Wirya harta tri winasis

Kalamun kong si sepi

Sakawilangan katelu

telas telas ing janma

aji godong jati aking

temah papapapariman ngulandara

 

3. Sinom Laras Pelog pathet barang

Mumpung anom mersudiyo

lalandesan budi suci

denya manembah hyang sukma

Yekti yuwana sakalir

asih tresna sasami

Pan iku dadyo wotipun

adoh marang kanisthan

ing janji tan mblenjani

Tatag tangguh saguh ing sabarang karya

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s